DRUMET Liny i Druty
AngielskiNiemiecki
aktualnie jesteś : Strona główna \ Aktualności \ 03-2016 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW

Aktualności

03-2016 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „MOI RODZICE PRACUJĄ BEZPIECZNIE”

 DLA DZIECI PRACOWNIKÓW DRUMET LINY I DRUTY SP. Z O.O.

 

 1. Organizatorem konkursu jest DRUMET Liny i Druty sp. z o.o.
 2. Konkurs rozpoczyna się 14 marca  2016 r. i trwać będzie do 15 kwietnia 2016 r.
 3. Temat prac konkursowych w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznej pracy brzmi: „Moi rodzice pracują bezpiecznie”.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci pracowników w wieku 6 - 14 lat

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć w dziale Kadr i Administracji do dnia 15 kwietnia 2016 r.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi, w formacie  A4  lub A3.
 3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Uczestnik konkursu powinien złożyć pracę w kopercie opatrzonej danymi rodzica              i swoimi tj. : imię i nazwisko rodzica, imię dziecka, wiek dziecka.  Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).              
 6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do  konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.

 

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w grupach  wiekowych od 6 do 11 lat i od 12 do 14 lat.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.drumet.pl.
 4. Nagrody w konkursie to  :

·         Powielenie wybranych prac i wywieszenie na terenie fabryki

·         dla laureatów konkursu nagrody niespodzianki

·         dla wszystkich uczestników upominki

 

 1. Dodatkowo organizator konkursu może zorganizować wystawę nadesłanych prac, umieścić wszystkie plakaty  na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, rodzic dziecka biorącego udział w konkursie wyraża zgodę  na publikowanie i wykorzystanie zwycięskich  prac w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie.
 2. Biorących udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad ogłoszonych
  w tym konkursie.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.drumet.pl.