DRUMET Liny i Druty
AngielskiNiemiecki
aktualnie jesteś : Strona główna \ Aktualności \ Regulamin Konkursu Noworoczne Marzenia 2016

Aktualności

Regulamin Konkursu Noworoczne Marzenia 2016
Regulamin Konkursu Noworoczne Marzenia 2016

 

REGULAMIN                                                                                                                                              KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW                                                              DRUMET LINY I DRUTY SP. Z O.O.

 

 1. Organizatorem konkursu jest DRUMET Liny i Druty sp. z o.o.
 2. Konkurs rozpocznie się 14.12 2016 r. i trwać będzie do 13.01.2017 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Noworoczne Marzenia”.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci w wieku 6 - 14 lat

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć w dziale Kadr i Administracji do dnia 13.01.2017 r.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi, w formacie od A3 lub A4.
 3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Uczestnik konkursu powinien złożyć pracę w kopercie opatrzonej danymi rodzica              i swoimi tj. : imię i nazwisko rodzica, imię dziecka, wiek dziecka.  Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).              
 6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do  konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.

 

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w grupach  wiekowych od 6 do 10 lat i od 11 do 14 lat.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.drumet.pl.  oraz w biuletynie zakładowym DRUMET News.
 4. Nagrody w konkursie to  :

·       dla laureatów konkursu nagrody niespodzianki

·       dla wszystkich uczestników upominki

 1. Dodatkowo organizator konkursu może zorganizować wystawę nadesłanych prac, umieścić wszystkie prace na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, rodzic dziecka biorącego udział w konkursie wyraża zgodę  na publikowanie i wykorzystanie zwycięskich  prac w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie.
 2. Biorących udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad ogłoszonych
  w tym konkursie.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.drumet.pl.